GIAO XỨ TÂN LẬP: ĐẶT TƯỢNG ĐỨC MẸTRINH NỮ VƯƠNG

GIÁO XỨ TÂN LẬP: ĐẶT TƯỢNG  ĐỨC MẸ TRINH NỮ VƯƠNG - BỔN MẠNG CỦA GIÁO XỨ
       Sáng nay, ngày 18/11/2013, vào lúc 8 giờ, tượng Đức Mẹ Trinh Nữ Vương - Bổn Mạng của GX TânLập - đã được cả CĐGX đưa lên chính diện tầng trên của Ngôi Thánh Đường GX trong lời kinh của chuỗi Hạt Mân Côi, hòa lẫn với tiếng kèn- tiếng trống - tiếng chiêng như muốn nhắn thầm với Mẹ xin hãy thương đến GX chúng con, xin giúp chúng con mau sớm hoàn thành ngôi nhà Đức Tin. Xin Mẹ hãy dõi theo từng bước đường chúng con đi để hướng dẫn, động viên và an ủi chúng con . Tượng Đức Mẹ Trinh Nữ Vương cao 4 mét 6, nặng 400 kg, được làm bằng composit . Xin CĐ dân Chúa thêm lời câu nguyện và rộng tay giúp đỡ.
 
Bài viết:  Maria Kim Thoa